Mga Sanaysay Tungkol sa Pamilya (5 Sanaysay) - Pinoy Collection (2023)

Ang mga sanaysay tungkol sa pamilya na inyong mababasa ay mga halimbawa ng uri ng sanaysay na pormal at di-pormal. Ang mga ito ay kinalap at pinagsama-sama galing sa iba’t ibang website para mas mapadali ang iyong paghahanap at para bigyan ka ng ideya kung sakaling gagawa ka rin ng sanaysay sa kaparihong paksa. Sana ay makatulong sa inyo ang koleksyong ito at makuha n’yo ang mahahalagang aral na nakapaloob dito.

SEE ALSO: Mga Talumpati Tungkol sa Pamilya

Mga Halimbawa ngSanaysay Tungkol sa Pamilya

 • Ang Pamilya
 • Masayang Pamilya
 • Ako ay Ako dahil sa aking Pamilya
 • Kahalagahan ng Pamilya
 • Pagbubuo ng isang Malakas na Pamilya

Ang Pamilya

Ang sanaysay na ito ay galing sa seasite.niu.edu

Una sa lahat, ang isang Pilipino ay bahagi ng kanyang pamilya. Kahit siya ay doktor, manunulat, siyentipiko, o ano pa man, nananatili siyang ama o anak, pamangkin o apo, sa loob ng kanyang pamilya. Dito ay iba ang kanyang katungkulan at ang pagkakakilala sa kanya. Sa lahat ng oras ay pangunahin sa kanya ang kanyang tungkulin bilang kasapi ng isang pamilya.

Ang pinakaubod ng pamilyang Pilipino ay ang ama, ina at mga anak. Ang ama ang pinakapuno ng pamilya. Siya ang nasusunod at nagpapasya para sa pamilya. Sa kabilang dako ay tungkulin niyang pakainin, bigyan ng matitirhan at papag-aralin ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Kaya siya ang nagtatrabaho at kumikita ng pera. Ang ina naman ang bahala sa bahay at sa pag-aalaga ng mga bata. Siya ang humahawak ng pera ng pamilya at pinagkakasya ito sa pangangailangan ng pamilya. Ang mga anak naman ay may responsibilidad rin. Sagutin nila ang mahusay na pag-aaral at ang pagtulong sa bahay.

Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na’t ang mga ito’y nakababata. Kadalasa’y sama-sama sa isang bahay ang lolo at lola, ang ama at ina, at ang mga anak. Kung minsa’y kapisan din ang wala pang asawang kapatid ng ama o ina. Kapag ganitong kumpleto ang pamilya’y tatlong salin-lahi ang nakatira sa iisang bahay. Tulung-tulong sila sa mga gawain at sa paghahanap-buhay.

Masinsin ding inaalala ng pamilya ang bawat kaarawan at anibersaryo. Sa mga okasyong ito ay may mga salu-salo’t pagtitipon. Ang may kaarawan o may anibersaryo ay binibigyan ng regalo. Nagbabalitaan ang pamilya at ikinukuwento ang buhay-buhay ng isa’t-isa. Gayun din ang buhay-buhay ng iba pang kamag-anak. Sa ganitong paraan, alam ng lahat ang halos lahat nang nangyayari sa iba pang pinsan o pamangkin. Masasabing tsismis ang ganitong pagbabalitaan subali’t may mabuti itong aspeto. Kung may nangangailangan ng tulong ay nalalaman kaagad ng pamilya.

(Video) QUARANTINE ESSAY/ SANAYSAY TUNGKOL SA QUARANTINE

Ang pagtulong ay isang malaking bahagi ng samahan ng magkakamag-anak. Sa pananaw na ito, hindi maaring umangat nang nag-iisa ang isang tao. Kailangan niya ang tulong ng kaniyang pamilya – sapagkat lubhang mahirap ang buhay sa mundo. Sa kabilang dako, ang taong may pag-aaruga sa kanyang pamilya ay kinakasiyahan ng kapalaran. Ganito halos ang nangyayari lalo na sa mga pamilya ng dukha. Nagtutulong-tulong ang mga nakababatang anak, ang ama at ina, upang mapaaral ang pinakamatanda. Pag nakatapos na ito, tungkulin naman niyang paaralin ang kanyang mga kapatid. Kung mag-aasawa man siya ay inaasahan na tutulong din ang mapapangasawa niya.

May mabuti at masamang aspeto ang ganitong tradisyon sa Pilipinas. Kung minsan ay nagsasamantala ang ibang kamag-anak. Sapagkat lagi silang may matatakbuhan ay hindi sila natututong maging responsable sa kanilang buhay. Pangalawa’y nahihirapan ang isang Pilipino na makaabot sa kanyang mga layunin sa buhay. Mangyari’y dala-dala niya ang problema ng kanyang buong pamilya.

Sa kabilang dako, ang pagtutulungang ito marahil ang pinakamatibay na sandata laban sa trahedya. Ang mga naulilang mga bata ay may maaasahan. At kahit na mahirap ang isang pamilya’y nakararaos din kahit paano. Ang pamilya rin ang nagtataguyod ng mahuhusay na pagpapahalagang sosyal. Itinataguyod nito ang pagiging responsable, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa at pagtatangi sa isa’t-isa. Matibay din itong sanggalang laban sa tinatawag na “alienation” at iba pang karamdaman ng isip at damdamin.

Source: Ramos, T. V. and Goulet, Rosalina, M. (1981). Intermediate Tagalog: Developing Cultural Awareness through Language. University of Hawaii Press: Honolulu.

Masayang Pamilya

Akda nigracemariedurac14 galing sa Wattpad

Sa ating mundo ipinanganak tayo na walang kamuwang-muwang ngunit may mga taong handa tayong mahalin, alagaan at ibigay ang lahat kung anong meron sila, handang magsakripisko upang tayo’y lumaki ng maayos at may takot sa dios. Ipinapakita nila kung gaano sila kasaya noong dumating tayo sa buhay nila at ipinapadama nila kung ano ang kahulugan ng pag-ibig at pamilya.

Ang aking pamilya ang aking inspirasyon .Sila ang nagbigay sakin ng pagmamahal. Masayang masaya ako dahil sila ang naging aking pamilya. Ang king tatay at ang aking nanay ang mga taong mahalaga  sakin at ang aking mga kapatid ay ang mga taong nagpapasaya sakin . Sa ating pamilya nakakaranas tao ng mga pagsubok sa buhay ngunit pag tayo ay buo hindi tayo sumusuko  dahil alam natin sa pamilya tayo humuhugot ng lakas ng loob upang malampasan ang sakit at pagsubok na ating nararamdaman

Ipinapakita sa aking pamilya kunG gaano kahalaga ang pagmamahalan sa bawat isa. Sa pamilya nagsisimula lahat ng mga gawaing mabuti at paggalang sa ibang tao. ibinibigay nila ang ating mga pangangailangan. Ang pagmamahalan ng pamilya ay isang mahalagang bagy kung saan ibinibigay natin sa bawat isa .Ang may matatag na pamilya ay isang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa.

Ako ay Ako dahil sa aking Pamilya

Akda ni Kimberly T. Balontong

Pamilya Pera? Salapi? Luho? Wala ako niyan. Pero nag-iisa lang ang itunuturing kong kayamanan, ang aking pamilya. Kaagapay, kasalo at kadamay sa lahat ng oras o bagay. Sa lahat ng nararanasan ko, ang aking pamilya ang siyang aking nagiging sandigan. Ako ay ako dahil sa aking pamilya.

Isa-isahin mo ang iyong mga karanasan sa pamilya na iyong nakapulutan ng aral o nagkaroon ng positibong impluwensya sa iyong sarili. Sa loob ng 13 taon na aking pananatili sa mundong ito, kahit kailan di ko naranasan ang magkaroon ng buong pamilya. Dahil wala akong tatay. Pero, kahit ganoon, pinaramdam sa akin ng aking nanay at dalawa kong kuya na hindi ako nag-iisa. At ang dalawa kong kuya ang siyang nagsilbi at nagparamdam sa akin na meron akong tatay kahit papaano. Ang aking aral na napulot ay, maging kontento kung ano ang meron ka. At imbes na maghanap ng kulang mo, ituon mo ang atensyon mo sa mga bagay na meron ka. Dahil hangga’t hinahanap mo ang kulang sa’yo, lalo kang magiging malungkot.

(Video) Sanaysay tungkol sa "Kalikasan ating ingatan"

Suriin mo rin kung paano ka inihanda o inihahanda ng iyong pamilya sa mas malaking mundo ang pakikipagkapwa. Isa-isang itala sa iyong kuwaderno ang lahat ng mahahalagang reyalisasyon tungkol dito.  Mula sa aking pagkabata, tinuruan na ako ng aking pamilya na maging magalang at mabait sa lahat ng tao. Tinuruan nila ako ng magandang asal. At kapag ako ay may pagkakamali, pinapaliwanag sa akin ng aking ina ang lahat upang aking maintindihan kung bakit niya ako dinidisiplina. Hindi sa paraang natatakot ako. Mula noon hanggang ngayon, tumatak na sa aking isip ang tamang pakikitungo sakapwa mo. At ang una kong naging paaralan ay ang aking pamilya.

Mas magiging makabuluhan kung lilikha ng isang “photo journal” sa computer gamit ang moviemaker o powerpoint. Maaari ring gumupit ng mga larawan mulasa lumang magasin at ito ang gamitin upang ipahayag ang bunga ng ginawang pagsusuri.

Ano ang iyong naging damdamin sa pagsasagawa ng gawaing ito?  Ako, ay masaya sapagkat inilalarawan ko ang aking mga karanasan at bumabalik-balik sa isip ko ang mga pangyayaring nagpatibay pa sa aming relasyon bilang pamilya. Ano ang mahalagang reyalisasyon na iyong nakuha mula sa gawaing ito?  Marami akong napagtanto habang ginagawa ito. Natutunan ko na i-share sa iba ang karanasan ko sa pamilya ko at matutong makuntento sa kung ano ang meron ka.

Bakit mahalagang maglaan ng panahon upang suriin ang iyong ugnayan sa iyong pamilya? Ipaliwanag.  Sa paglipas ng panahon, alam nating mas bumibigat at dumadami ang ating responsible bilang isang miyembro sa pamilya. Minsan sa sobra nating busy, hindi na nagkakaroon ng komunikasyon, na madalas pang nagdudulot sa pagkasira ng isang pamilya. Para sa akin, kahit papaano nabibigyan naman namin ng sapat na oras ang bawat isa. Ang sabay na pagsisimba, ay magpapatibay hindi lamang sa samahan, kundi sa pananampalataya sa Diyos.

Ano ang ibinibigay ng pamilya na tunay na nakatutulong sa isang indibidwal upang mapaunlad ang kanyang sarili tungo sa pakikipagkapwa?  Binibigyan nila ng oras ang pagdidisiplina at higit sa lahat hindi nila ito idinadaan sa pananakot at pananakit. Pero kung minsan, hindi rin mapigilan ang damdamin kaya minsan napapalo.  Pero ipinapaliwanag naman nila sa akin ng maayos. Dahil dito, natuto akong rumespeto gaya nga ng turo sa akin ng aking pamilya. Ang pagiging masiyahin ay natutuhan ko din sa kanila. Ang una kong guro ay ang aking pamilya.

Kahalagahan ng Pamilya

Akda ni April Juanitez

Ang kahalagan ng pamilya ay mahalaga sapagkat dito nag uumpisa at dito hinuhubog ang isang pagkatao ng bawat isa. Ito ang sandigan ng bawat isa sa tuwing may problema at dito rin humuhugot ng lakas ng loob ang bawat isa kapag may dumadating na problema.

Ang ibang kabataan ay napapariwara ang buhay sa kadahilanang ang pundasyon ng kanilang pamilya ay mahina at walang pag kakaisa. Ang mga kabataan na galing sa broken family ay nasisisira ang kanilang buhay sapagkat nagrerebelde sila at natututo rin silang gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Pero hindi lahat ng mga kabataan na galingbsa broken family ay napapariwara ang buhay, ang iba ay ginagamit itong inspirasyon sa buhay para maging matagumpay sila sa kanilang mga pangarap.

Mahalaga ang pamilya dahil sila ang mas higit na nakakaintindi sa atin sa mga panahong wala tayong masasandalan sa panahon ng puro problema lang ang dumarating sa buhay. Ang kahalagahan ng buong pamilya na ito ay kayang mong humarap sa mundo na buo ang iyong pagkatao dahil sa pamilya at masaya ang may buong pamilya.

Pagbubuo ng isang Malakas na Pamilya

Ang sanayasay na ito ay galing sahawaii.edu

Ano angkahuluganng pamilya para sa inyo?May ilang taong naniniwalang ang isang pamilya’y tulad ng isang magandangkahongpuno ng mga bagay na gusto nila: pagmamahal,katuwaan, pagkakaroon ng kasama (companionship) at iba pang magagandang bagay; isang kahong mabubuksan kailanma’t nais nila ng mga bagay na ito.

(Video) SANAYSAY| Uri | Elemento | Bahagi

Marahil, mas nakakatulad ng isang walang lamang kahon ang pamilya.Nagiging maganda atmakabuluhanitobataysa kung ano ang ginagawa rito ng mga tao.Kailangang sidlan muna ito ng laman ng mga tao bago may makuhanganumanmula rito. Kung nais natin ng pagmamahal at katuwaan sa ating mga pamilya, kailangang magtanim muna tayo ng pagmamahal,paglilingkodatpaghikayatsa isa’t isa. Ang mga ito angnagpapatigibsa kahon. Ang paglalabas nghigitsaisinilidnatin ay magpapabasyo sa kahon sa malao’t madali.

Matatagpuansa buong mundo ang maramingmatatagna pamilya.Maaaring mayaman o mahirap sila.Maaaring iba-iba rin angpagkakabuonila,halimbawa:

 • isang ina, ama, at mga anak, o
 • isang ina na may isa ohigitpang anak, o
 • mga lolo’t lolang kasama ng kanilang mga anak at apo, o
 • mag-asawang walang anak.

Matatatag na pamilya ang pundasyon ng lahat ngdakilangbansa.Tumutulong silanghumubogng mga taong nagiging katulad natin.Kung kailangan natinglumakingmalulusogat maliligaya ang mga anak natin, mahalagang magkaroon tayo ng matatatag na pamilya.

Anim ang Katangiang Kailangan sa Pagbubuo ng Matatag na Pamilya

Para mapuno ang “kahon”, kailangang magkaroon ng sumusunod nakatangianang isang pamilya:

 • may pananagutan (komitment) sila sa isa’t isa;
 • nagpapakita ngpagpapahalaga;
 • may mabuting komunikasyon;
 • may panahong nagkakasama-sama sila;
 • sumusunod sa kanilang mga paniniwalang ispiritwal atumaayonsa kanilang mga pagpapahalaga;
 • nakakaagapaysastress.

Pananagutan/Komitment

Makatutulong tayong lalong mapatatag ang pamilya sa pagkakaroon ngpananagutansa isa’t isa,sa pagiging tapat, sa pagsasama-sama bilang isang pangkat, at sa pag-aalaga sa isa’t isa.Maraming paraan para maipakita ang pananagutan atmapanatilingligtas,malusogat maligaya ang pamilya.Narito ang ilan:

 • Maging tapat sa inyong pamilya.Bawasan ang mga aktibidad sa labas atgumugolng mas maraming oras sa piling nila.
 • Tuparinang mga pangako sa ibang miyembro ng pamilya.
 • Sa puntong sekswal, maging tapat sa kapareha.
 • Magingmaaasahan.Tumawag sa bahay kung mahuhuli ka ng uwi.
 • Tumawag at magsabing “mahal kita” kungnaglakbayka sa malayo.
 • Bumuo ng mga alaalang pampamilya.Magtago ng family album na may mga retrato at kuwento.
 • Kapag may problema, tumawag kaninuman, sa isang kamag-anak, kaibigan o isang tagapangalaga ng kalusugan*, para matulungan kayongharapinito.
 • Ano pa ang ibang paraan para maipakita ninyo ang pananagutan?

Pagpapahalaga

Kapag ipinakikita natin ang pagpapahalaga sapamamagitanng mga salita at gawa, naipakikita natin sa ating pamilyang pinahahalagahan atitinatanginatin sila.Maiging isipin kung gaano natin pinahahalagahan ang iba.Ngunit, hindi nila malalaman ang nararamdaman natinhangga’thindi natin sinasabi.Maraming pamilya ang may espesyal napagtitiponkung Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama upang maipadama ang pagpapahalaga sa magulang.Maraming kultura ang nagdiriwang ng mga tanging araw paraparangalanang mga bata.Narito ang ilang ideya tungkol sa ibang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga:

 • Sabihin sa isang miyembro ng pamilya na siya ’y mahal ninyo.
 • Magsabi ng anumang positibo sa bawat miyembro ng pamilya araw-araw.
 • Sorpresahin ang isang miyembro ng pamilya(halimbawa, isang ginawang kard) kahit na walang okasyon.
 • Dalasanang pagyakap sa mga miyembro ng pamilya.
 • Hanapin ang mabuti sa bawat miyembro ng pamilya.Sabihin ito sa kanila.
 • Tulungan ang isang miyembro ng pamilya sa kanyang gawain (pagliligpit, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, atbp.)
 • Maglista ng 5 bagay na gusto ninyo sa isang miyembro ng pamilya.Ibigay ang listahan sa miyembrong iyonbilangisang regalo.

Pag-agapay

Dumaraan sa panahong nagkakaproblema ang pamilya.Magagamit nila ang problema para maging lalong matatag at malapit sa isa’t isa.Kung medyobabaguhinnatin ang ating pag-iisip, makikita nating ang krisis ay isang oportunidad para maging matatag.Narito ang ilang bagay na maaaringsubukingkung dumating ang problema.

(Video) SANAYSAY

 • Mag-isip ng anumang mabuti, gaano man kasama ang sitwasyon.
 • Huminging tulong sa sinumang dumaan na sa katulad na krisis (kamag-anak, kaibigan, kapitbahay), o humingi ng payo sa mga espesyalistang gaya ng sikolohista, abogado, o tagapangalaga ng kalusugan.Tumawag sa isang crisis hotline o minister.Makatutulong silang humanang ng tutulong sa inyo.
 • Matutongmagsama-sama bilang isang pamilya.Sa pamamagitan ng pagsasama-sama.Maliligtasanng pamilya ang kahit pinakamahirap na problema.
 • Tandaangang anumang pagbabago sa buhay —pagsilangng isang anak, bagong trabaho o pagkataas satungkulin, kasal, kamatayan o pagreretiro–ay lagingstressful.
 • Tandaang ang mgastress,problema at paghihirap ay bahagi ng buhay.
 • Harapin ang mga problema nangdahan-dahan.Gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat gawin at isa-isangasikasuhinito.
 • Huwag alalahaninang mga nakalipas o ang mga bagay na wala kayongkapangyarihangkontrolin.
 • Manood ng isang nakakatawang sine, tumawag sa isang kaibigan, makipagkuwentuhan nang masasayang kuwento,pilitingtumawa at/o umiyak.
 • Mag-ehersisyo para mawala ang tensiyon at matulungan kayong magrelaks.Gawin ito nang magkakasama bilang isang pamilya.

Komunikasyon

Gaano man kahirap, importante sa isang pamilyang magkaroon ng komunikasyon. Kailangan nating kausapin, pakinggan, atunawainang isa’t isa.Kailangang may makahati tayo sa ating mga kaisipan at damdamin.Sa ganitong paraan tayo natututong magtiwala atumasasa isa’t isa.

Araw-araw, nagbibigay ngpagkakataonang buhay para gawin ito.Narito ang isang halimbawa:

 • Magbigay ng pagkakataon para mag-usap — sa paglalakad, pagkain, o habang naghuhugas ng pinggan.Pag-usapan ang mga pang-araw-araw,gayundinang mahahalagang bagay.
 • Sabihin ang masasakit at nakahihiyangkaranasan, gayundin ang mabubuti.
 • Maging isang mabutingtagapakinig— sa katandaan man o kabataan.
 • Kungmainisino masyadongtahimikang isangmiyembro ng pamilya, tanungin kung ano ang problema, ngunit maging sensitibo rin kung nangangailangan ito ng pribasya.
 • Magingbukas-loobna magsabi kung ano angnakaaabalasa inyong isip o kung ano angikinagagalitninyo; huwaghayaanglumala ito.
 • Maging ispesipiko.Sabihing isa-isa ang problema.Igalangang ideya ng bawat isa kahit hindi ninyo itosinasang-ayunan.
 • Alisin ang karahasan sa pamilya.Magtalonang walangpaluan.Disiplinang walangsampalan.

Oras

Dahil masyadong marami tayongpinagkakaabalahansa buhay, wala tayong panahong makita o makasama ang isa’t isa.Mahalagangmaglaanng panahon para magkasama-samaupangmakita ang isa’t isa at magingmatibayangbigkisng pamilya.Maraming paraan para magkasama-sama.Nakalista sa ibaba ang ilan:

 • Basahan ng libro o makipagkuwentuhang kasama ang mga bata bago matulog.
 • Patayin ang TV at maglarong magkakasama.
 • Gugulinang mga holiday at espesyal na okasyon sa piling ng buong pamilya.Magplano ng mgalingguhanggawaingkalulugdanng buong pamilya.
 • Paminsan-minsan, isama sa trabaho ang inyong mga anak para makita nila kung ano ang ginagawa ninyo.
 • Magtrabaho bilang isang pamilya sa isang proyektong pang-eskwela o pangkomunidad, gaya ngpamumulotng basura.
 • Kahit isang beses isang araw, kumaingmagkakasalobilang isang pamilya.
 • Dumalosa miting ng mga magulang, sa isangpangyayaringpang-isport o pang-eskuwela, at sa mga seremonyangkumikilalangtagumpayng isang miyembro ng pamilya.
 • Gawing “malaki” o “importante” ang kaarawan ng bawat isa.
 • Makipag-ayossa isang mag-aalaga ng bata para makapag-date kayo ng inyongkabiyaknang kayo lamang dalawa.

Pagpapahalaga at Paniniwala

Nagsisimba man sila o hindi, maypinananaligangdakilangkabutihan o kapangyarihan sa kanilang buhay ang matatatag na pamilya.Angpananaligna iyon ang nabibigay sa kanila ng lakas atlayunin.Iniimpluwensiyahan nito ang kanilang pang-araw-araw na kaisipan at kilos.Ang sumusunod ang ilan sa mga paraan kung paano maipapatupad ng pamilya ang kanilang paniniwala:

 • Tratuhin ang pamilya kung paano mo tatratuhin ang sarili.
 • Imbitahan ang isang kaibigang makipaghapunan sa inyong pamilya.
 • Ipagdiwangang religious holidays sa piling ng pamilya.
 • Makipagpangkat sa inyong pamilya sa pangangalaga ngkalikasan: bawasan ang mga ginagamit; muli’t muling gamitin ang ilang bagay, mag-recycle ng papel, bote, plastik at iba pang karaniwang itinatapon.
 • Gumamit ng kuwento sa pagtuturo sa mga anak ng pagpapahalagang gaya ngkatapatan,paumanhinat pananagutan.
 • Magboluntir ng oras o pera sa isangkapaki-pakinabangna layuning pinaniniwalaan ninyo.
 • Magkakasamang magsimba o magpasalamat, sa anumang paraan ngpagsampalatayangginagawa ng inyong pamilya.
 • Maging modelo ng inyong pamilya sa pagsasabuhay ng inyong mga paniniwala.

Source:Family Resource Kitng UH-Manoa Center on the Family.Salinni Ruth Elynia S. Mabanglo.

SEE ALSO: Mga Sanaysay Tungkol sa Kahirapan

Ano sa ang masasabi mo sa mga sanaysay tungkol sa pamilya na iyong nabasa at anu-ano ang mga aral na natutunan mo? Mag-iwan lang ng komento sa ibaba.

Mga Sanaysay Tungkol sa Pamilya (5 Sanaysay) - Pinoy Collection (1)

(Video) Talumpati tungkol sa Kalikasan

Videos

1. Demo Presentation Uri ng Sanaysay
(Karen Delegencia)
2. SANAYSAY TUNGKOL SA KAIBIGAN
(Arthur Nuñez Batucal)
3. Sanaysay tungkol sa kasiyahan (Filipino)
(Macy)
4. Talata Tungkol sa Sarili
(Sir Kalmado)
5. ESSAY WRITING NGAYONG PANDEMYA- TAGALOG
(Cialea Emmanuelle)
6. Photo Easy in Filipino(Edukasyon
(Supreme J TV)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 08/31/2023

Views: 6392

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.